1.IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Imetra Consult BVBA (BTW BE 0447.286.497) heeft haar maatschappelijke zetel te 1160, Oudergem (België), Waversesteenweg 1565 en is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0447.286.497, email: info@stockline.be

2. VERKOOPSVOORWAARDEN

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn va toepassing  op de internetverkoop.

De BVBA Imetra consult kan ten alle tijde wijzingen aanbrengen aan deze verkoopsvoorwaarden.

De overeenkomst kan gesloten worden in het nederlands of het frans. De klant zal niet kunnen beroepen op hei feit dat hij de gekozen taal niet beheerst om de niet-toepasselijkheid van een of meerdere voorwaarden in te roepen.

Enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd zijn.


3. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde ou geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

4. BETALING

De betaling van de online bestellingen kan worden uitgevoerd op de volgende wijzen:
a. met mistercash/bancontact
b. met de betaalkaarten VISA/MASTERCARD/EUROCARD
Deze transacties worden uitgevoerd met OGONE op het gebied van beveiligde betalingen online.
c. via overschrijving op onze rekening BELFIUS : IBAN BE74 0682 1420 3107 BIC GKCCBEBB

De bestelling is slechts geldig na ontvangst van de betaling of van het betalingsbewijs via info@stockline.be

De levering heeft plaats op het adres opgegeven op moment van de bestelling. Onze verzender zal de goederen enkel afleveren op handtekening door de klant van de leveringsbon voor geldige ontvangst.  Elk gebrek aan het product dient vermeld te worden op de leveringsbon, en vervolgens per email (info@stockline.eu) gemeld aan onze dienst na verkoop, die Uw klacht zal opvolgen.

5. PRIJZEN


Onze prijzen zijn BTW en recupel inbegrepen.

De normale leveringskosten zijn aangegeven. De eventuele inzet van een ladderlift in niet inbegrepen.

De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzingen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

In geval van grote en manifeste vergissing van een prijs, hebben we het recht om die vergissing te verbeteren en de bestelling te annuleren.

In het geval van een coderingsfout op een product, geldt de technische fiche op onze site  (pdf) voor wat betreft de kenmerken en het imago van dat product.

6. LEVERING

De verzendingkosten voor een online bestelling via de e-shop als volgt:

A. GRATIS AFHALING IN BELGIE
Gratis afhaling van de goederen in onze opslagplaats gelegen te Vanderkinderestraat, 465, 1180 Brussel en te 1332 GENVAL, Rue des Ateliers 13 of in Wavre, avenue des Princes 30A.

B.VERZENDING
 - IN BELGIE.

We leveren niet meer naar Frankrijk en Nederland.

20€ en 6€ voor kleine toestellen.

- IN  LUXEMBURG 

* 35€  (eenvoudige levering)

* 50€ voor een gespecialiseerde levering (tot de verdiepingen)

* 10€ voor kleine toestellen

*Indien de levering van een groot artikel (ijskast, televisie, enz.) op verdieping plaats dient te vinden, gelieve dan er voor te zorgen dat de toegang (deur en inkomhal, trappen, lift, binnendeuren, gangen, enz.) voldoende groot zijn en een voldoende hoogte hebben opdat de levering op een normale wijze kan plaatsvinden. Voor leveringen op een plaats die niet bereikbaar is via een voldoende grote lift of een geschikte trap (bvb. smalle wenteltrap = niet geschikt) en in elk geval voor leveringsplaatsen boven de derde verdieping, zonder voldoende grote lift en zelfs met een geschikte trap, dient door de klant een ladderlift met voldoende capaciteit voorzien te worden. In geval van twijfel, gelieve onze verzendingsdienst te contacteren op info@stockline.be

Indien Uw bestelling bestaat uit verschillende artikelen die geleverd worden op eenzelfde adres, dient U slechts eenmaal de verzendingskosten te betalen.

Indien de klant er bij de bestelling om verzoekt, kan de leveringsdienst zijn oude toestel gratis meenemen.

In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worde.

!! Alle schade dient binnen de 24 uur gemeld te worden via fotos per mail op info@stockline.be

 Controleer vóór de ondertekening, de goederen in de aanwezigheid van de chauffeur. Als hij niet wil wachten vergeet dan niet op de leveringsbon de clausule "onder voorbehoud van een verificatie omdat bij de levering niet mogelijk" te noteren. In geval van schade van de verpakking, gelieve deze duidelijk aan te duiden op de vrachtbrief.

 Indien dit niet gebeurt, kunnen wij de goederen niet omruilen of terugbetalen. Bedankt voor uw begrip. 

Voor de consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

De factuur vertegenwoordigt de waarborgstitel die door de klant bijgehouden moet worden.

Alle onze toestellen hebben in België een minimum garantie van 2 jaar (Dampkap Novy 5 jaar). U kan ook een garantieverlenging kopen.

8. RECHT VAN VERZAKING

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Art. 47. § 1. Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen.
Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief
Onverminderd de bepalingen van artikel 48, §2, tweede streepje, kunnen aan de consument,voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht,slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekendworden.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet een e-mail schrijven aan info@stockline.be en de goederen terugbrengen op zijn kosten  te 1332 Genval, rue des Ateliers, 13 in België.

Als de weigering van het artikel plaats vindt na de verzending van de goederen, worden de leveringskosten afgetrokken van de terugbetaling. De terugkeer betreft enkel de  apparaten die niet uitverpakt werden,  anders is er geen omruiling of vergoeding mogelijk.

Sommige fabrikanten rekenen kosten aan voor de terugname van artikels (Novy 75€ +BTW, Bosch, Siemens en NEFF 60€ +BTW enz.) Deze kosten worden aan de klant gefaktureerd. De toebehoren kunnen niet teruggenomen worden. 

De apparaten die wij voor klanten soms voor een lange periode opslaan, zullen niet meer na,  de twee maanden van betalingen van het voorschot, geannuleerd kunnen worden. Als de klant toch de levering weigert, zullen wij het voorschot van 20% houden. Deze zal niet terugbetaald worden.

9. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail, back-up...)

10.PRIVACY VERKLARING

Bij aankoop vragen wij u uitsluitend de onmisbare informatie om u de kwaliteit van onze diensten en het behandelen van de bestelling te verzekeren. Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen informatie over onze klanten aan derden.

Product added to compare.

Welkom bij STOCKLINE

Om de bezoekerservaring te verbeteren, en met uw toestemming, gebruikt STOCKLINE cookies om:

Zie het cookiebeleid.

Indien je accepteert, zal de ervaring nog beter zijn, als je dat niet doet, nemen we het je niet kwalijk ;-)

Welkom en een goed bezoek!