Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1.IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Imetra Consult BVBA (BTW BE 0447.286.497) heeft haar maatschappelijke zetel te 1160, Oudergem (België), Waversesteenweg 1565 en is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0447.286.497, email: info@stockline.eu.


2. VERKOOPSVOORWAARDEN

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn va toepassing  op de internetverkoop.

De BVBA Imetra consult kan ten alle tijde wijzingen aanbrengen aan deze verkoopsvoorwaarden.

De overeenkomst kan gesloten worden in het nederlands of het frans. De klant zal niet kunnen beroepen op hei feit dat hij de gekozen taal niet beheerst om de niet-toepasselijkheid van een of meerdere voorwaarden in te roepen.

Enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd zijn.


3. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde ou geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

4. BETALING

De betaling van de online bestellingen kan worden uitgevoerd op de volgende wijzen:
a. met mistercash/bancontact en PAYPAL
b. met de betaalkaarten VISA/MASTERCARD/EUROCARD
Deze transacties worden uitgevoerd met OGONE op het gebied van beveiligde betalingen online.
c. via overschrijving op onze rekening BELFIUS : IBAN BE74 0682 1420 3107 BIC GKCCBEBB

De bestelling is slechts geldig na ontvangst van de betaling of van het betalingsbewijs via info@stockline.eu

De levering heeft plaats op het adres opgegeven op moment van de bestelling. Onze verzender zal de goederen enkel afleveren op handtekening door de klant van de leveringsbon voor geldige ontvangst.  Elk gebrek aan het product dient vermeld te worden op de leveringsbon, en vervolgens per email (info@stockline.eu) gemeld aan onze dienst na verkoop, die Uw klacht zal opvolgen.

5. PRIJZEN


Onze prijzen zijn BTW en recupel inbegrepen.

De normale leveringskosten zijn aangegeven. De eventuele inzet van een ladderlift in niet inbegrepen.

De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzingen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

In geval van grote en manifeste vergissing van een prijs, hebben we het recht om die vergissing te verbeteren en de bestelling te annuleren.

6. LEVERING

De verzendingkosten voor een online bestelling via de e-shop als volgt:

A. GRATIS AFHALING IN BELGIE
Gratis afhaling van de goederen in onze opslagplaats gelegen te Vanderkinderestraat, 465, 1180 Brussel en te 1332 GENVAL, Rue des Ateliers 13.

B.VERZENDING
 - IN BELGIE.

* Gratis voor een bestelling van min.699€

* 20€ voor een bestelling tot 699€

* 5€ voor kleine toestellen.

- IN FRANKRIJK, CORSE, LUXEMBURG en NEDERLAND

* Gratis voor een bestelling van min.999€ (eenvoudige levering) en 15€ (gespecialiseerde levering)

* 35€ voor een bestelling tot 999€ (eenvoudige levering)

* 50€ voor een gespecialiseerde levering (tot de verdiepingen) tot 999€

* 10€ voor kleine toestellen

Indien de levering van een groot artikel (ijskast, televisie, enz.) op verdieping plaats dient te vinden, gelieve dan er voor te zorgen dat de toegang (deur en inkomhal, trappen, lift, binnendeuren, gangen, enz.) voldoende groot zijn en een voldoende hoogte hebben opdat de levering op een normale wijze kan plaatsvinden. Voor leveringen op een plaats die niet bereikbaar is via een voldoende grote lift of een geschikte trap (bvb. smalle wenteltrap = niet geschikt) en in elk geval voor leveringsplaatsen boven de derde verdieping, zonder voldoende grote lift en zelfs met een geschikte trap, dient door de klant een ladderlift met voldoende capaciteit voorzien te worden. In geval van twijfel, gelieve onze verzendingsdienst te contacteren op info@stockline.eu.

Indien Uw bestelling bestaat uit verschillende artikelen die geleverd worden op eenzelfde adres, dient U slechts eenmaal de verzendingskosten te betalen.

Indien de klant er bij de bestelling om verzoekt, kan de leveringsdienst zijn oude toestel gratis meenemen.

In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worde.

* Indien  Uw levering door twee transporteurs gebeurd (grote vracht van + 60kg). Het apparaat kan worden geleverd aan de verdiepingen. Hij wordt in aanwezigheid van de expediteur uitgepakt en een verslag is gemaakt voor de goede staat van het apparaat. In geval van schade, gelieve deze aan te duiden op de vrachtbrief, en het toestel terug meegegeven wordt aan de transporteurs.

* Indien de levering slechts door een transporteur gebeurd (lichte vracht), dan wordt het artikel geleverd aan de ingang van het gebouw/huis. Controleer vóór de ondertekening, de goederen in de aanwezigheid van de chauffeur. Hij wordt in aanwezigheid van de expediteur uitgepakt en een verslag is gemaakt voor de goede staat van het apparaat. In geval van schade, gelieve deze aan te duiden op de vrachtbrief, en het toestel terug meegegeven wordt aan de transporteurs. 

Eventuele schade moet ons worden aangegeven binnen 24 uur via e-mail ( info@stockline.eu ) Bij gebrek aan deze mail wordt er geen enkele terugbetaling of uitwisseling van het apparaat gedaan. Dank u voor uw begrip.

TEKEN NOOIT de vrachtbrief vooraleer U goed de het artikel controleert met en zonder de verpakking.

Eventuele schade moet ons worden aangegeven binnen 24 uur via e-mail ( info@stockline.eu ) Bij gebrek aan deze mail en aan de procedure wordt er geen enkele terugbetaling of uitwisseling van het apparaat gedaan. Dank u voor uw begrip.

 7. GARANTIE

Voor de consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

De factuur vertegenwoordigt de waarborgstitel die door de klant bijgehouden moet worden.

Alle onze toestellen hebben in België een minimum garantie van 2 jaar (Dampkap Novy 5 jaar). U kan ook voor een garantieverlenging aan de fabrikant vragen.

Voor het merk FALCON, wordt een onderscheid gemaakt tussen Belgische producten (vermeld als BE in de productbeschrijving) en het Franse. Het wordt aanbevolen om het apparaat te kopen van het land om het risico te vermijden van de onverzekerde garantie. We leveren geen FALCON naar Nederland en Luxemburg.

OPGELET voor de gasfornuizen. Wij verkopen Belgische en Franse modellen. Het is wenselijk om ons per e-mail de herkomst van het land aan te vragen naar info@stockline.eu om de problemen met de gasnormen in deze landen te voorkomen of u kan ook, voor uw aankoop,  bij uw gasleverancier een aanvraag doen.

8. RECHT VAN VERZAKING

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Art. 47. § 1. Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen.
Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief
Onverminderd de bepalingen van artikel 48, §2, tweede streepje, kunnen aan de consument,voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht,slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekendworden.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet een e-mail schrijven aan info@stockline.eu en de goederen terugbrengen op zijn kosten  te 1180 Ukkel, Vanderkinderestraat, 465, België.

Als de weigering van het artikel plaats vindt na de verzending van de goederen, worden de leveringskosten afgetrokken van de terugbetaling. De terugkeer betreft enkel de  apparaten die niet uitverpakt werden,  anders is er geen omruiling of vergoeding mogelijk.

Sommige fabrikanten rekenen kosten aan voor de terugname van artikels (Novy 75€ +BTW, Bosch, Siemens en NEFF 60€ +BTW enz.) Deze kosten worden aan de klant gefaktureerd. De toebehoren kunnen niet teruggenomen worden. 

De apparaten die wij voor klanten soms voor een lange periode opslaan, zullen niet meer na,  de twee maanden van betalingen van het voorschot, geannuleerd kunnen worden. Als de klant toch de levering weigert, zullen wij het voorschot van 20% houden. Deze zal niet terugbetaald worden.

9. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail, back-up...)

10.PRIVACY VERKLARING

Bij aankoop vragen wij u uitsluitend de onmisbare informatie om u de kwaliteit van onze diensten en het behandelen van de bestelling te verzekeren. Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen informatie over onze klanten aan derden.